Hankkeesta

Vesiliikenteen MaaS -hanke on Helsingin kaupungin Innovaatiorahastosta rahoituksen saanut yhteistyöhanke, jossa kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki ja kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan Ratkaisutoimisto toteuttivat yhdessä halukkaiden vesiliikenteen toimijoiden ja maas-operaattorien kanssa vesireittiliikenteen lipunmyyntirajapinnan, Maritime MaaS APIn. 

Hanketta edelsi vuoden 2020 kesällä rajattu POC eli proof-of-concept-projekti, jossa rajapintatoteutusta pilotoivat Forum Viriumin ja Reaktor yhden vesiliikennöitsijän ja yhden maas-operaattorin kanssa. 

Merellisistä toimijoista mukana on alusta alkaen ollut liikennöitsijä JT-Line Oy, Suomen saaristokuljetus liittyi mukaan vuonna 2021. Maas Global on ollut toteutuksissa maas-operaattori, ja pilotoinut lipunmyyntiä Whim-sovelluksessaan. 

Maritime MaaS -rajapinta vietiin tuotantoon kesäkuussa 2021, ja toivotamme tervetulleeksi kiinnostuneet rajapinnan hyödyntäjät: liikennöitsijät, maas-operaattorit ja muut vesireittiliikenteen lippujen jälleenmyynnistä kiinnostuneet toimijat. 

Rahoitus

Rahoituskumppaneina vuoden 2021 Vesiliikenteen MaaS -hankkeessa olivat Forum Virium Helsinki (projektijohto, fasilitointi ja etenemisen kirittäminen) ja Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ratkaisutoimisto (rajapinnan kehitystyö).

Hankekausi kattoi koko vuoden, 1.1.2021 - 31.12.2021. Hankkeen sivuille: https://forumvirium.fi/vesiliikenteen-maas-rajapinta-tuo-joustoa-lipunmyyntiin/

Hanke jatkaa vuodelle 2022 Forum Virium Helsingin koordinoimana. Kaudella 2022 pääpainopiste on käytön laajentamisessa ja vakiinnuttamisessa. Rajapinnalla on tekninen ylläpito ja liikennöintikauden aikainen häiriöpäivystys. Lisäksi kaudelle 2022 Forum Virium on varautunut tarjoamaan toimijoille rajattua käyttöönoton tukea.

Tässä hanke-wikissä rajapinnan ohella myös itse hankkeeseen viitataan yhtenäisyyden vuoksi Maritime MaaS -hankkeena.

Tarve

Nykyistä dynaamisempi vesiliikenteen lipunmyynti on asiakkaiden, yrittäjien ja kaupungin yhteinen toive.

Maritime MaaS -hankkeen taustalla onkin tarve innovoida yhdessä Helsingin merellisten toimijoiden kanssa keinoja saarikohteiden saavutettavuuden parantamiseen ja uusien liiketoiminnan muotojen kehittämiseen digitalisaatiota ja avoimia rajapintoja hyödyntämällä. 

Hankkeemme tuottama Maritime MaaS -lipunmyyntirajapinta laajentaa vesiliikenteen lipunmyynnin mahdollisuuksia, sillä se avaa liikennöitsijäkohtaisen lipunmyynnin rinnalle kolmansien osapuolten myyntipalvelut. Nykyisellään lipunmyynti tapahtuu pitkälti liikennöitsijöiden omissa myyntikanavissa: verkkokaupoissa, kioskeissa ja aluksilla. Integroiduttuaan rajapintaamme liikennöitsijät voivat tarjota lipputuotteitaan myös muille toimijoille, kuten MaaS-palveluntarjoajille ja matkailualan yrittäjille jälleenmyytäväksi.

Yksittäisten lippujen jälleenmyynnin sekä operaattorien välisen ristiinmyynnin ohella rajapinta tuo matkaketjut ja palvelupaketit askeleen lähemmäksi merellisen Helsingin toimijoita. Hankkeen tärkeänä tavoitteena on tukea merellisiä yrittäjiä uuden liiketoiminnan kehittämisessä. 

Laajalevikkisempi lipunmyynti ja uudet palvelukokonaisuudet tekevät saarikohteista lähestyttävämpiä kaupunkilaisille ja matkailijoille, ja vahvistavat samalla toiminnan kannattavuutta.

Tavoite

Maritime MaaS -hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa lipunmyyntirajapinta osaksi merellisten toimijoiden liiketoimintaa. Lipputuotteiden jälleenmyynti voi tapahtua sellaisenaan, osana matkaketjuja tai osana merellisiä palvelupaketteja.

Mitä useampia yrittäjiä rajapintaan lipputuotteitaan tarjoaa, sitä enemmän liiketoiminnallisia mahdollisuuksia rajapintaan integroituminen avaa kaikille rajapintaa hyödyntäville. Käytännön liiketoiminnasta tulevat käyttötapaukset ohjaavat rajapinnan tulevaisuuden kehitystä, ja onkin ensiarvoisen tärkeää saada rajapinnalle mahdollisimman monipuolisia käyttäjiä.

Myös rajapinnan ylläpitäjän rooli on kiinnostava, ja senkin osalta hanke on avoin aloitteille.

Maritime MaaS -rajapinnalle valmistellaan hankkeen puitteissa jatkokehityksen tiekartta, future roadmap, joka kuvaa rajapinnan kehitysmahdollisuuksia ja potentiaalisia avauksia jo ensimmäisen toimintakesän kokemusten pohjalta.Vesiliikenteen MaaS -hanke - Maritime MaaS project
Marite MaaS API documentation 2021-2022
Forum Virium Helsinki & City of Helsinki