Käyttö

Tässä osiossa kuvataan Maritime MaaS -rajapinta sekä esitellään käyttöönoton prosessi. Osio täydentyy lisäksi Maritime MaaS -rajapinnan käyttöoikeus-kuvauksella sekä sujuvaa käyttöä tukevilla sisällöillä.

 

Käyttö-osion sisältö: